alberthbq | Pixabay

Spolupráce

PodivuhodnaZviratka.cz

Aktuálně hledám spolupracovníky pro oblast fotografické a audiovizuální tvorby...

Ačkoliv je zřejmé, že vyznavačů nudismu je v našem regionu více, jak se zdá, jsem zřejmě jedním z mála, jenž je ochoten se za tento životní styl veřejně bít stůj co stůj. Jsem totiž zcela přesvědčen o tom, že to má své opodstatnění!

V dnešní době, jenž se vyznačuje záplavou informací všeho druhu, touhou po moderním způsobu života, a snahou vydělávat peníze za každou cenu, je velice obtížné zaujmout veřejnost něčím takovým, jako je "nudismus". Proč se o to tedy snažím?

Vydělávát co nejvíce peněz a uzurpovat si moc pro vlastní prospěch, to není fenoménem jen této doby. Tento nešvar provází naší civilizaci již od počátku věků... Ti, jenž se moc snaží za každou cenu uchvátit, využívají pro tento účel jednoduchého nástroje. Tím je názorové štěpení společnosti jako celku, jenž spočívá ve zvýrazňování rozdílů mezi jednotlivci, vzniku kast a vytváření vzájemné nesnášenlivosti, založené na strachu, závisti, či jiných negativních vlastnostech lidí.

Naše nahota nám připomíná, jak moc toho máme společného...

Samozřejmě! Já, jako nnudista se mohu věnovat nudismu jako takovému, a nechat svět světem... Pravdou ovšem je, že bych rád změnil pohled veřejnosti na některé věci s tím souvisejících, a tak jsem se rozhodl spustit tento internetový server, jenž by mě jak předpokládám, měl v tomto mém usilí pomoci.

Již delší dobu získávám neblahý pocit z toho, jak se nejrůznější média pokoušejí svým konzumentům určovat, co je, a co není tzv. "IN". Postupem času nabývám dojmu, že tzv. "Main stream" se pozvolna proměnil v bulvár, zatímco "Bulvár" zůstává i nadále jen bulvárem... A tak si lze i v hlavní nabídce zpráv přečíst o tom, co komu kde vypadlo z večerní róby, kdo si nevzal spodní prádlo, koho se podařilo někde vyfotit nahého, apod. Proč? Odpověď zní: Prachy!

Nahota zkrátka prodává... Ovšem pouze tehdy, je-li exklusivní, tedy nahota v podání celebrit. Nikoliv však nahota obyčejných lidí. A to je pouze jeden z nešvarů dnešní doby! Ostatně komercializace nahoty je prakticky všudypřítomná, a zřejmě i neporazitelná... V České republice je nahota vnímána různě. Zatímco zákon, jenž v tehdejší ČSSR přikazoval plavcům mít na sobě řádný koupací oděv byl pozměněn vyjmutím příslušného paragrafu ještě v dobách hluboké totality a prakticky tak došlo v podstatě k legalizaci nudismu jako takového (platí do dnes) paragraf..., jenž stanoví definici skutkové podstaty trestného činu "Veřejné pohoršení" zůstává nezměněn...

Můj osobní názor je, že příslušný paragraf je přežitkem z dob komunismu, a měl by být taktéž vypuštěn z našeho právního řádu. Z přiloženého videa je zřejmé, že jak se lidově řečeno říká, jsem ochoten v zájmu této mé iniciativy "jít s kůží na trh". A to doslova. Pořízené video dokumentuje mé aktivity nikoliv v ČR, ale ve spolkové republice Německo. V Německu je nahota celkem běžnou záležitostí. A hlavně... Je legální! Tedy lépe řečeno, není zákonem zakázána. A tudíže legální je...

Mým cílem není nic jiného, než poukázat na rozdílné pohledy v těchto dvou případech, a nutit lidi k zamyšlení nad tím, zda je i nadále u nás v ČR nezbytně nutné se pohoršovat nad nahým lidským tělem, ať už patří komukoliv...


Jooble · ORG (Ašsko)

Nabídky volných pracovních míst z Vašeho okolí...