AI
AI | cgdream.ai

Nudismus na Ašsku

PodivuhodnaZviratka.cz

Tento článek je prozatím v rozpracované formě...

Nudismus je životní styl, jemuž jsem já sám zasvětil prakticky celý svůj život, a jemuž se primárně věnuje také tento můj internetový magazín...


Blíží se konec roku 2023, a já se po necelých třech letech mého snažení, rozhodl zhodnotit svoji dosavadní činnost, neboť jak se zdá, výsledky těchto mých aktivit prozatím nepřinášejí kýžený efekt...

Jste-li pravidelnými návštěvníky těchto internetových stránek, jistě jste zaznamenali celou řadu drobných změn na úvodní stránce i v některých oddělených částech webu.

Zkrátka jsem si řekl, že je už na čase, začít se naplno věnovat tomu, pro co byl tento server zřízen!

Počítadlo umístěné na úvodní stránce neúprosně odměřuje datum i čas, jenž jsem si sám stanovil k uskutečnění mého velkého plánu. To pak zahrnuje zejména následující dílčí úkoly:

 

Prakticky nejde o nic jiného, než o souhrnný plán na vytvoření vlastní nezávislé redakce elektronického magazínu o nudismu a lidské nahotě, a to s jasnou koncepcí, tvořené jedinci se znalostmi dané problematiky a zapálením pro věc...
📊 Můj plán
 1. Vybudovat svou vlastní IT infrastrukturu ✔
 2. Vytvořit srozumitelný koncept pro redakční práci ✔
 3. Vytvořit použitelný seznam sociálních sítí a služeb přátelských k nahotě...
 4. Vytvořit tým lidí, jenž mi pomohou v mém úsilí...
 5. Zajistit stálé prostory pro širokou škálu využití...
 6. Vytvořit vlastní propagační materiály...
 7. Zajistit studio pro živé vysílání mé internetové televize a rádia...
 8. Průběžně vytvářet působivý digitální (multimediální) obsah ✔
 9. Sledovat módní i technologické trendy...
 10. Nebýt nudistou jen "v síti internet" ✔

Jednotlivé části tohoto webu

Jednou z novinek je i mé rozhodnutí více využívat domény III. řádu, tedy subdomény, a to k oddělení některých částí internetových stránek určených pro specifické účely.

Politiky - Část webu, vytvořená za pomoci redakčního systému Typemill, jenž jsou nově dostupné na stejnojmenné subdoméně (https://politiky.nudista.online). Zde budou do budoucna k dispozici veškeré informace týkající se ochrany soukromí, podmínek použití, či jiná ustanovení, týkajících se například licencí k obsahu, apod.

 

Nudismus se pro mne stal synonymem určité formy svobody jednotlivce, jenž se snažím prosazovat jakožto cestu vlastního sebevyjádření...

🇩🇪 🇨🇿 🇫🇷 🇪🇸 🇬🇧
Nudismus je legální v celé řadě evropských zemí...
Prioritou je pro mne ovšem místo mého trvalého pobytu!

 

🏙 Město Aš a jeho okolí...

Wikipedia říká, že Aš je město v okrese Cheb v Karlovarském kraji, 20 km severozápadně od Chebu, v Ašském výběžku. Je obklopeno ze tří stran Německem. Žije zde přibližně 13 tisíc obyvatel. Sousedními obcemi sídla jsou Podhradí, Krásná, Hranice, Hazlov, Bad Brambach, Bad Elster, Rehau a Selb.

Jelikož se v oblasti nudismu a lidské nahoty legislativa ČR a NSR značně liší, logicky se liší i aktivity, kterým se v těchto zemích věnuji!

🎯 Je třeba stanovit si cíle!

A❚ 🧲 Podnítit zájem veřejnosti (částečně splněno✔)
Mojí prioritou "číslo jedna" jakož to skalního vyznavače nudismu, je podnítit zájem široké veřejnosti o toto téma, a to především ve vztahu k majoritní společnosti a za účelem bezproblémové vzájemné interakce mezi jednotlivými lidmi. Cílem mého snažení, je umožnit všem jeho zastáncům stejná a nepodmíněná práva k jeho praktikování, kdykoliv a kdekoliv bez rozdílu. S tím pochopitelně souvisí i téma veřejně prezentované lidské nahoty na veřejných prostranstvích, co by legitimní způsob sebevyjádření, a zákonné právo na takové to vlastní sebevyjádření...
 • Psát kvalitní články ve srozumitelné formě.
 • Tvořit zajímavý a poutavý obsah.
B❚ 🦸‍♂️ Stát se lídrem v oblasti nudismu (pracuji na tom 🕟)
Zatím co jsou každoročně dle statistik hlavním a dominujícím prvkem ve vyhledávacích dotazech v rámci celosvětové sítě internet výrazy související zejména s nabídkou eroticky laděného obsahu, šířeného v té první instanci dostupnosti obvykle zdarma, a to bez jakéhokoliv dalšího kontextu, či jakékoliv informační, vzdělávací či umělecké hodnoty, zejména pak prostřednictvím zahraničních pornografických webů, zaměřených na tento jeden konkrétní účel, jejichž primárním cílem je především dosažení finančního zisku, je oproti tomu množství "decentně laděného" internetového obsahu, zapadajícího do příslušného kontextu s lidskou nahotou či sexualitou o poznání méně.
C❚ Iniciovat některé změny příslušných zákonů (plánuji... 📆)
text

🧲 Podnítit zájem veřejnosti [Cíl 1]

Dobře zvládnutý marketing, je základním předpokladem pro každý ambiciozní projekt, u něhož je předpoklad, že by mohl být v budoucnu úspěšný. A já si úspěch přeji! K tomu však potřebuji hned několik věcí, a těmi jsou zejména potřeba stanovit si cíle, nastínit plán k dosažení těchto cílů včetně postupů, a v neposlední řadě pak i získat zpětnou vazbu.

Nástroj Google Analytics s dotazem na návštěvnost těchto stránek od 1. ledna 2021 do 16. prosince 2023 zcela jasně ukazuje dominantní postavení česky mluvících návštěvníků tohoto magazínu.


Pochopitelně nelze s jistotou přesně určit, kolik z uvedeného čísla v první kolonce "Czechia" jsou obyvatelé města Aše, avšak i přes to si troufnu odhadnout, že to bude minimálně alespoň jedna třetina z onoho celkového počtu...

Tak či onak je pro mne toto číslo v celku povzbudivé. Tedy alespoň částečně, neboť zájem o věc jako takovou ještě neřeší samotnou podstatu věci... Uvedl jsem zde celkem 10 bodů mého plánu, které bych rád zrealizoval v určitém časovém horizontu. Je však nutné si také uvědomit, čeho tím vším chci vlastně v konečném důsledku dosáhnout. Je třeba stanovit cíle!

🦸🏻 Stát se lídrem [Cíl 2]

Stát se lídrem znamená stát se influencerem. Pochopil jsem totiž, že v tom současném, komerčně zaměřeném světě, je více či méně jedno, co vlastně nabízíte! Ať už má člověk na sobě oblek za 10K a nabízí lidem kupříkladu "pojistku na blbost", či naopak třeba jako já, jenž má do slova a do písmene holý zadek, a stejnou možnost (holý zadek) pak nabízí i těm ostatním ve svém okolí... V obou případech hraje důležitou roli pouze jeden jediný faktor! A tím je dobře zvládnutý marketing, což jsem už ale zmínil...

Otázkou ale je, jakou marketingovou formou nabízet to, co si za peníze nekoupíte! Tím není nic jiného, než přirozený způsob života a spokojenost sama se sebou...

Již delší dobu pozoruji úpadek nudismu v ČR 🇨🇿, přičemž vůdčí osobou, za kterou lidé vyznávající tento životní styl, považují osobu Ivo Žurka, jenž stál u zrodu webu pro takto zaměřené jedince, tedy web Naturista.cz. Jak je uvedeno na stránkách naturisty ze dne 16. května 2022, a to formou krátké zprávy, jenž referuje o záměru změny správce tohoto webu z důvodu zastaralého redakčního systému, a to pod tzv. ČFN, což je Českomoravská Federace Naturistů.

Existuje celá řada dobrých důvodů, proč se k této věci nechci a nebudu vyjadřovat... Ostatně etický kodex, který mám v plánu vytvořit pro své interní potřeby, bude obsahovat i pasáže o tom, jakou formou chci do budoucna psát jednotlivé články, a to včetně toho, čemu se v daných textech vyvarovat... Přesto bych rád podotkl, že to prozatím z mého osobního pohledu nevypadá v otázce inovace webu naturista.cz na nějaký posun vpřed, což myslím nejspíš zarmoutí vcelku početnou uživatelskou základnu těchto stránek.

V budoucnu i kancelář?

text

cgdream.ai | Kancelář...

Jedním z důvodů, proč se nepouštět do kritiky konkurenčních projektů je ten, že usiluji o to působit seriozním dojmem... A nejen působit! Já chci být seriozní! Rád bych proto mimo jiné i zmínil fakt, že se zde prakticky nabízí možnost tzv. vyplnit "prázdný/uvolněný" prostor na (pomyslném) trhu. Zda je toto mojí ambicí přiznám se nevím...

Pokud kdekoliv či kdykoliv přijde řeč na toto téma, vždy jasně deklaruji, že jsem nudistou a nikoliv naturistou. Mojí snahou není povyšovat sama sebe na příslušníka nějaké kasty, nýbrž informovat jasnou a srozumitelnou formou o tom, co preferuji. Já osobně považuji označení "naturista" za přinejmenším zavádějící, neboť dle mého názoru není zcela správné ospravedlňovat vlastní nahotu tím, že se budu schovávat za označení "milovníka přírody" a hledat pro sebe alibi v duchu "souznění s přírodou"...

Nahý je každý z nás! A to i když jsme oblečení... Tedy nazí jsme i pod oblečením! Nudista je dle mého názoru ten, kdo se za svoji nahotu nestydí, a nahý se cítí přirozeně. A takovým nudistou právě jsem! Faktem je, že stud je stejně tak přirozený, jako lidská nahota. A lhal bych, pokud bych tvrdil, že já se za svoji nahotu nestydím... Stydím! Co je v této věci rozhodující, je zejména míra studu a schopnost tento stud překonat. Pakliže se toto komukoliv podaří vědomě, s cílem cítit se lépe, stává se dle mého názoru nudistou...

 

❚ Můj harmonogram práce
 

Nadpis

Často se setkávám s tím názorem, že nudistické pláže jsou převážně doménou osob věkové kategorie 50 let a více, jelikož těm v rozmezí 18-25 let nikdo řádně nezaplatil za to, aby se někde producírovali nazí! A že to je také důvod, proč tam nechodí ti ostatní, neboť se pak v konečném důsledku není vlastně ani na co dívat...

Umělá inteligence, kterou jsem si přizval na pomoc s generováním grafického obsahu pro tento článek vygenerovala tuto fiktivní ženu, vlevo osmnáctiletou, vpravo po šedesátce...

A přesně tohle je ta realita toho, jakým směrem se ubírá naše současná společnost a její vnímání světa! Bohužel...

SVG » PDF »

01. Vybudovat svou vlastní IT infrastrukturu ✔

V tomto směru asi není moc co dodávat... Již někdy kolem roku 2008 jsem se pokoušel spustit svůj vlastní internetový server, který však nakonec nevydržel celkovou zátěž a vyhořel. V roce 2017 jsem svůj pokus zopakoval, a musím zaklepat na stůl, prozatím je bez větších potíží stále v provozu...

Kdo ví... Možná jednoho dne vybuduji i své vlastní soukromé datové centrum 😀 Faktem je, že nákup i samotný provoz vlastní IT infrastruktury je dost nákladnou, časově náročnou, a v neposlední řadě i zodpovědnou záležitostí. Řekněme, že mám určitou představu o tom, kam až bych to rád dotáhl, ale to základní již k dispozici mám, a tak si u tohoto bodu mohu udělat pomyslnou fajku: "splněno"!

 

02. Vytvořit srozumitelný koncept pro redakční práci ✔

Zde je to už o trochu složitější! Dnešní doba je zcela odlišná od toho, co ještě pamatuji já, a tak je velmi těžké a složité zaujmout dnešní náročné uživatele sítě internet jen tak něčím... Tvorba webových stránek se stala v podstatě vědou, a já se snažím tomuto trendu přizpůsobit v mnoha ohledech. Usiluji o funkční, tématicky zaměřený web, jenž bude inspirativní pro ostatní...

Používám (alespoň dle mého názoru) ty nejmodernější způsoby publikování internetových stránek v síti internet, přístupných pro většinu nejrůznějších zařízení tak, aby bylo jejich načítání co nejjednodušší a také co možná nejrychlejší. Tedy takové, jenž se obejdou bez tzv. relačních databází, jako je tomu u publikačních systémů typu Wordpress CMS, apod.

Ovšem, nejsou to jen a pouze způsoby publikování obsahu, ale i obsah samotný! Většinu textů, fotografií, videí či grafik produkuji já sám, s pomocí mých přátel a spolupracovníků, a nově se jej pokouším tvořit i s pomocí tzv. umělé inteligence (AI)...

Ostatně, tvorbě obsahu jako takového se budu věnovat v samostatném odstavci.

 

 
❚ Seznam používaných publikačních systémů
 

Tam, kde to není nezbytně nutné, nevyžaduji od uživatele registraci... A nutné je to v podstatě jen tam, kde je třeba rozlišovat, zda udělení přístupu není třeba z nějakého důvodu omezit jen na určitou (úzkou) skupinu lidí...

Aktuálně pracuji celkem na třech internetových projektech, z nichž jeden má nejvyšší prioritu, a tím je právě tento web.

❚ Seznam mých internetových projektů
 
text
 
 
Pouze ty sociální sítě, jenž přímo souvisejí s propagací tohoto webu...
texttext
texttext
03. Vytvořit seznam sociálních sítí a služeb, jenž nemají problém s nahotou...

Sociální sítě. Pro mne osobně velké téma! Jedna věc je provozovat webové stránky. Věc druhá je, dát o nich ostatním lidem vědět... A právě zde je ten problém, se kterým se potýkám minimálně poslední rok. Tím problémem je pochopitelně cenzura, jenž je dá se říci mým úhlavním nepřítelem.

Existuje samozřejmě mnoho sociálních sítí, jenž s nahotou nemají sebemenší problém, stejně tak jako ty, jenž ji omezují jen do určité míry. Některé ji pak zakazují zcela. Já se rozhodl vytvořit si soubor (rozumějte seznam) sociálních sítí, které patří do prvně jmenované skupiny:

Pouze ty sociální sítě, jenž přímo souvisejí s propagací tohoto webu...
Sociální síť:Povoluje nahotu:Používám:
(Twitter)ANOANO 💳
Mastodon (Witter)ANO (dle instance)ANO 

 

04. Dát dohromady malý tým lidí, jenž mi pomohou v mém úsilí...

text

text 2

 

text

text


Jooble · ORG (Ašsko)

Nabídky volných pracovních míst z Vašeho okolí...