Bessi | Pixabay

Letos nic moc...

PodivuhodnaZviratka.cz

Jak už to tak bývá, ne vždy se člověku daří naplňovat své plány. Tím spíš, jsou-li tyto plány přímo závislé na tak nevyzpytatelném fenoménu, jakým je počasí... A právě současné deštivé a chladné počasí je toho příčinou, že některé své plány budu bohužel nucen nejspíše odložit, a to až na příští rok!

Benfer | Pixabay

Neustálý déšť a zima během letních měsíců (červenec / srpen) dává tušit,
že i listopad a zima budou rozhodně stát za to!

Pracovní vytížení, z toho plynoucí únava, "monzunové deště" zbloudilé do Evropy, doprovázené chladem, jaký známe spíše během podzimu, či "objektivní potíže" a nechuť cokoliv dělat... To vše se podepsalo na mé letošní audiovizuální tvorbě... 

A aby toho nebylo málo, tak v druhé polovině srpna jsem nucen uvolnit místo pro sportovní týmy v Ašském plaveckém bazénu, přičemž v září naopak dojde jeho odstávce z důvodu údržby. V zásadě mi tedy nezbývá nic jiného, než připravit sám pro sebe náhradní program:

 1. Věnovat se provozu tohoto webu, jenž tvoří páteř mého projektu Nudist@nline zde na Ašsku, kdy zbývá dokončit následující:
  1. Sekci "Ogrganizace" (Bootstrap / PHP / SQLite / JSON - obsah a funkce).
  2. Sekci "Fanklub" (Typemil CMS - obsah).
  3. Vytvořit seznam přátelských sociálních sítí k nudismu.
 2. Zprovoznit vysílání mé vlastní internetové televize.
 3. Zprovoznit vysílání mého internetového rádia.
 4. Vytvořit databázi fotografií a audiovizuálních nahrávek (vlastní tvorba).
 5. Vytvořit databázi fotografií a audiovizuálních nahrávek z veřejně dostupných zdrojů (Pixabay, Unsplash, atd.).
 6. Pokračovat v přípravě spuštění dalších webových projektů (Publii CMS).
 7. Věnovat se 3D vizualizacím:
  1. S pomocí zakoupených 3D modelů.
  2. S pomocí 3D modelů vlastní tvorby.
 8. Stanovit si cíle pro další období...

Je s podivem, že ani tři roky usilovné propagace nestačilo k dostatečnému zviditelnění mé iniciativy, a to zejména pak v lokalitě, ve které se od svého narození nacházím... Tedy v Aši. Nedávno jsem byl překvapen rozčarováním některých zdejších obyvatel v jednom diskusním vláknu na službě Facebook, jenž se týkalo mnou pořádaných akcí v Ašském plaveckém bazénu.

Vím, že téma nudismu a nahoty obecně, je pro Čechy i Slováky tématem v řadě případů zajímavým. V mnoha ohledech však také dosti kontroverzním... Pár let si už kladu otázku, jaké by to asi bylo, pokud by mezi lidmi v České republice byl tento fenomén považován za naprosto přirozenou a legitimní věc, co se týká zejména jeho vnímání většinového názoru společnosti na tuto problematiku.

Pokud by situace v tomto ohledu byla podobná, jako je tomu například třeba v sousedním Německu, pak by jistě bylo "nošením dříví do lesa" provozovat takový to web, jako je třeba tento. Je to otázka, jenž si nejspíš kladou i mnozí další ve snaze pochopit to, proč je lidská nahota pro mnohé z nás stále tabu, či zdrojem morálního pohoršení, zejména pak v době internetu.

Je tohle důkazem našeho rozvoje, či naopak příkladem celkového úpadku?

Těžko bychom dnes hledali člověka bez přístupu do sítě internet, kde nahota číhá prakticky na každém pixelu... 😃 A ačkoliv to málo kdo přizná, řada z nás ji i aktivně vyhledává, a to ať v podobě pornografie k uspokojení svých sexuálních potřeb, tak i například v podobě umění, vzdělávacích materiálů, ilustračních médií, či dokonce jako marketingových materiálů nebo produktů samotných.

Přesto všechno je nahota v naší společnosti stále pohoršujícím faktorem...

Možná je to ale všechno tak trochu jinak, a lidé se případ od případu nad nahotou člověka jako takového pohoršují, pohoršovali, a nejspíš i pohoršovat budou i nadále... Otázkou je, proč?

Možným důvodem (a tudíž i zdrojem onoho pohoršení) není nahota samotná, ale fakt, že nahota člověka je stálou připomínkou toho, že i člověk sám o sobě je jen součástí rozsáhlé živočišné populace této planety. Jinými slovy, jsme živočišným druhem tak, jako ostatní zvířata na této planetě, ať chceme, či nechceme...

A možná právě vědomí tohoto faktu, jenž nelze nijak změnit, je tím skutečným zdrojem onoho pohoršení!

Když jsem se tento web rozhodl spustit, učinil jsem tak s vědomím, že ačkoliv se bude jmenovat "Nudista Online (Nudist@nline)", nebude to jen o nudismu, nudistických lokalitách, či seznamech aktivit pro nudisty. Mým cílem bylo a je, dát tomu určitou přidanou hodnotu, a to v podobě osvěty nejen v této oblasti, ale z celkového pohledu na dnešní svět, jenž se řítí kdo ví kam...

Je poměrně těžké udržet krok s rozvojem současných trendů a technologií v tomto světě, který zažívá revoluci v mnoha oblastech lidského života. Když se v 19. století objevily první parní stroje, byla to revoluce, která ovlivnila celé toto století, i století následující (století páry 😀). Tehdy bylo každému zřejmé, že onen bod zlomu právě nastal, a to ve chvíli uvedení první parní lokomotivy.

Svět, ve kterém žijeme nyní, se o dost změnil, a nové moderní výdobytky vědy a techniky, si už v podstatě ani neuvědomujeme. Jejich uvedení na trh (většinou v médiích) ani neregistrujeme, a prakticky vše bereme už jako naprostou samozřejmost, nezbytnou pro naše přežití ve vesmíru, ve kterém, jak se domníváme, jsme zřejmě sami. No kdo ví... Pořád jsme však jenom lidé, a na to bychom neměli zapomínat!

A právě ta nahota je toho připomínkou, že tomu tak skutečně je! Nudista, jako jsem já, je tedy ve své podstatě zcela normální člověk, jenž se nestydí za to, že je člověk. A právě to je to know-how, se kterým hodlám pracovat do budoucna stůj co stůj...

Internet totiž nabízí možnosti, které v onom 19. století neměli, a byla by chyba toho nevyužít! Zároveň jsem "kápl" na nástroj, jenž nepodléhá tak rychle zkáze v podobě zastaralého kódu, jako je tomu u konkurenčních webů, což mi v mnohém usnadňuje mou práci. Mohu se tak snáze věnovat publikování mých názorů a pohledů na svět, jenž sdílím s ostatními lidmi v (ne)časech, jako je právě tento...


Jooble · ORG (Ašsko)

Nabídky volných pracovních míst z Vašeho okolí...